Întrebări de anchetă în greutate, METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE

întrebări de anchetă în greutate

În elaborarea chestionarului, operatorul trebuie să ţină cont de modul cum se vor adopta întrebările la particularităţile persoanei la care acestea se adresează. Elaborarea chestionarului porneşte întotdeauna de la stabilirea obiectivului specific prin care se urmăreşte evaluarea acestuia. Acest principiu constituie punctul de referinţă în demersul elaborării chestionarului, urmează apoi o întrebare care se referă la modul în care se va analiza răspunsul.

Pe măsură ce întrebările sunt formulate, este important să se pregătească un tabel în alb în care să fie incluse răspunsurile, posibilităţile de comparare, ca şi eventualele clasificări ale acestora care ţin de analiza şi interpretarea informaţiilor ce trebuie selecţionate şi catalogate. Este foarte important în continuare să se stabilească forma în care se vor pune întrebările, care din punct de vedere ştiinţific acestea se regăsesc în: 1.

Acestea sunt cele mai simple pentru operatorul cercetător.

 • Întrebări despre antrenor și NLP pentru pierderea în greutate
 • ANCHETA - anitakonyhaja.hu
 • (DOC) Partea a II sabina | Ariton Alexandra - anitakonyhaja.hu
 • METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE | Wilmowsky Von - anitakonyhaja.hu
 • Pierdere în greutate vârsta bătrână poate semnala demența
 • Paste dietetice slabit

Acest tip de întrebare oferă subiectului o mare libertate de exprimare privind sentimentele de susţinere şi dezvoltare a ideilor. Chiar dacă întrebările deschise au numeroase întrebări de anchetă în greutate în elucidarea informaţiilor, asta nu înseamnă că nu au şi anumite limite, care deschide un câmp larg întrebărilor închise, majoritatea subiecţilor nu agreează întrebările deschise, dar şi chestionarele în general.

întrebări de anchetă în greutate omul pierde grăsimea coapsei

Un alt impediment este acela că se limitează controlul asupra răspunsului, deoarece subiectul de multe ori se îndepărtează de întrebare. De cele mai multe ori folosirea întrebărilor deschise se utilizează în vederea formulării unor întrebări închise. Ca un exemplu putem lua chestionarele destinate studenţilor, elevilor, invitându-i pe aceştia să alcătuiască o situaţie cu tot ceea ce le este util sau inutil la o anumită prelegere sau curs.

Pe baza acestora se construiesc întrebări închise prin structurarea şi sistematizarea pe diferite categorii a răspunsurilor la întrebările deschise.

Acestea prezintă o foarte mare varietate de forme. Printre întrebările de acest gen, cel mai des sunt utilizate cele întrebări de anchetă în greutate se referă la clasificarea, raţionalizarea, sistematizarea, gradaţia, răspunsurile fiind absolut categorice. Alt gen de întrebări se referă la frecvenţa cu care subiecţii se implică în executarea de diferite sarcini pe parcursul unei anumite perioade de timp an de învăţământ, semestru, etc. După anumiţi autori scalarea cuprinde cinci gradaţii, pornind de la premisa că între răspunsuri sunt intervale egale.

Iată cum se prezintă itemul scalat: 5 Sunt de acord întru totul 4 Sunt de acord 3 2 1 Nu sunt sigur Nu sunt de acord Sunt cu totul împotrivă Pe scala răspunsurilor se pot utiliza diferite cuvinte cum ar fi: excelent, bun, destul de bun, slab, foarte slab sau foarte important, important, nu foarte important, slab, foarte slab, etc.

Acest tip de răspuns nu oferă şi alte opţiuni. Răspunsurile categorice oferă un timp de completare mai scurt în comparaţie cu răspunsurile gradate, de asemenea şi gradul de intensitate al afinităţii subiectului este mai redus. Aceste formulări negative creează confuzii, de multe ori subiectul poate formula un răspuns pentru polul opus pozitivist ; - este indicat să nu se folosească un limbaj tehnic şi specializat; - dirijarea subiectului să nu se canalizeze în direcţia unui anumit răspuns; - formularea întrebărilor să fie în concordanţă cu vocabularul limbii române.

întrebări de anchetă în greutate suma de viață pierde în greutate

Toate chestionarele elaborate prin aspectul lor global trebuie să corespundă unui anumit aspect şi design. Contează foarte cum să pierdeți greutatea în corpul vostru aşezarea acestuia în pagină, chestionarele care dau pierderea în greutate grăsime mai moale unei lipse de organizare şi pregătire superficială vor avea un impact negativ asupra subiecţilor.

În chestionar trebuie să apară numele şi adresa persoanei care efectuează studiul. Întrebările de început a chestionarului trebuie să fie uşoare. Nu sunt indicate întrebări care cer eforturi mari subiecţilor şi care solicită numeroase informaţii.

Cao regulă generală, chestionarele trebuie să fie scurte, prin aceasta eficienţa lor creşte, de asemenea interesul celor la care se adresează.

Account Options

Cum se realizează unstudiu pilot de probă Studiul pilot se recomandă în orice tip întrebări de anchetă în greutate investigaţie ştiinţifică, dar mai ales în cadrul anchetei. Se începe prin citirea chestionarului redactat de către persoane abilitate. Acestea pot pune la dispoziţia cercetătorului a diferite observaţii extrem de valoroase cu privire la formatul, conţinutul, modul de exprimare în formularea întrebărilor etc.

După modificarea chestionarului în funcţie de observaţiile şi sugestiile făcute la prima lecturare, se întrebări de anchetă în greutate un eşantion reprezentativ din populaţia vizată, în scopul realizării celui de al doilea studiu pilot. Chestionarul este supus atenţiei în vederea stabilirii punctajului obţinut şi corelaţiilor între rezultatele obţinute la fiecare punct şi nivelului întregului test, pentru a vedea dacă punctajul respectiv este reprezentativ pentru ceea ce se urmăreşte ca obiectiv final.

Scrisoarea de însoţire trebuie să explice scopul, obiectivele şi importanţa anchetei efectuate. Ea trebuie să convingă pe cel căruia i se adresează chestionarul de importanţa investigaţiei.

O scrisoare de însoţire eficientă trebuie să fie scurtă, redactată cu tact privind confidenţialitatea răspunsurilor, respectându-se intimitatea şi anonimitatea subiectului. Dacă ancheta se realizează sub egida unor instituţii, agenţii sau asociaţii recunoscute, în scrisoarea de însoţire se va specifica acest lucru.

Încărcat de

Chestionarul are o mai mare reuşită dacă se bucură de sprijinul unor organisme sau personalităţi recunoscute şi respectate. În scrisoarea de însoţire se solicită de asemenea returnarea chestionarului până la o dată precisă.

Aspectul general al scrisorii de însoţire este tot atât de important ca şi aspectul general al chestionarului. Greşelile de orice natură, ştersăturile, folosirea unui limbaj gramatical incorect, punerea necorespunzătoare în pagină, va da impresia unei neseriozităţi şi superficialităţi a studiului întreprins. Ultimele etape ale studiului prin anchetă chestionar se ocupă cu analiza rezultatelor şi elaborarea concluziilor materialului.

În acest sens, metoda de analiză trebuie stabilită în faza de programare a studiului. Analiza se realizează prin însumarea răspunsurilor la diversele formate şi conlucrarea procentelor pentru răspunsurile unor subiecţi comparativ cu a altor subiecţi.

Este important ca anchetele să fie concepute şi analizate în ceea ce privesc rezultatele cu atenţia şi obiectivitatea ştiinţifică, proprii tuturor investigaţiilor experimentale.

întrebări de anchetă în greutate cum să vizați pierderea de grăsime de burtă

Metoda Delphi este una din metodele reprezentative de utilizare a chestionarului. Procedura presupune selectarea operatorilor sau a persoanelor ce au cunoştinţe necesare şi care urmează să răspundă la chestionarele elaborate. Metoda Delphi numită şi prima rundă este de regulă de explorare.

Subiecţii sunt invitaţi să-şi prezinte părerile şi propunerile evaluării despre diferite probleme, obiective, etc. Chestionarul este apoi revizuit pe baza rezultatelor primei runde şi trimis din nou subiecţilor pentru ca aceştia să-şi reconsidere răspunsurile pentru o analiză corectă a tuturor răspunsurilor oferite la chestionarul iniţial.

Pengalaman l bărbați își pierd greutatea dintre caracteristicile principale ale metodei Delphi este asigurarea caracterului întrebări de anchetă în greutate anonimitate, iar consensul la care ajung experţii în domeniu constituie principalul instrument pentru luarea deciziilor în probleme importante ale întrebări de anchetă în greutate înconjurătoare.

Locul anchetei în cercetarea obiectivă Odată cu diversificarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice a activităţilor omului în mişcare, metodele de anchetă, au căpătat în ultimii ani un interes deosebit, datorită în special investigaţiilor din domeniul ştiinţelor sociale şi domeniul educaţional.

Răspândirea ariei de folosire a metodelor de anchetă în domeniul psihologic, sociologic sau chiar pedagogic, a favorizat însă şi utilizarea lor necorespunzătoare, fără respectarea unor cerinţe şi princlpll metodologice elementare, iar de aici a apărut necesitatea stabilirii locului anchetei, ca metodă de cercetare obiectivă.

Utilizarea exagerată în diferite domenii, a metodelor ce au la bază ancheta, numărul impresionant de chestionare, la care sunt solicitaţi să răspundă, tot mai mulţi indivizi, în probleme de o mare varietate şi diversitate, a contribuit şi favorizat utilizarea lor improvizată, fără să se atingă de multe ori scopul propus de acestea. Cercetarea diferitelor fenomene nu se poate realiza numai prin abordarea unei singure metode ştiinţifice, chiar dacă aceasta întruneşte toate atributele obiectivităţii.

Din întrebări de anchetă în greutate punct de vedere, metoda anchetei, nu reprezintă un grad de obiectivitate ridicat, în special datorită faptului că, cercetătorul adună mai întrebări de anchetă în greutate opinii ale indivizilor. Văzute din acest punct de vedere, metodele de anchetă constituie metode intermediare în cadrul cercetării complexe.

Ea însă, contribuie la îmbogăţirea datelor obţinute, cu ajutorul altor metode şi tehnici de investigare. Folosirea metodelor de anchetă în cercetarea ştiinţifică, conduc la înlocuirea condiţiilor reale ale desfăşurării fenomenelor, evenimentelor sau situaţiilor, cu posibilitatea mintală a subiecţilor, de a evidenţia diferite aspecte privind investigarea diferitelor influenţe exercitate asupra persoanei lor, la verificarea măsurii în care aceasta are capacitatea de a analiza şi interpreta comportamentul psihic propriu şi stabilirea cauzelor, care au determinat anumite manifestări şi atitudini personale.

În realizarea unei anchete riguroase, se remarcă şi faptul că cercetătorul operator de interviu interpretează datele obţinute cu indivizii anchetaţi.

Întrebări despre antrenor și NLP pentru pierderea în greutate

Acesta, poate însă să greşească, prin atribuirea unei prea mari importanţe, întrebări de anchetă în greutate făcute de subiecţi, despre ei însuşi, datorită acordării unei încrederi prea mari privind obiectivitatea lor, sau fie datorită minimalizării căilor de verificare a capacităţii subiecţilor, de a putea explica propriile lor trăiri. Paleta domeniului faptelor asupra cărora se pot face relatări de anchetă este foarte mare.

Ea poate începe cu declaraţii asupra stărilor psihofiziologice manifestări respiratorii, circulatorii, organice, percepţii, reprezentări, etc. Unele relatări sunt oarecum ferite de interpretări imprecise, neconcludente, alte relatări însă, sunt supuse exagerărilor provocate de factori dintre cei mai diferiţi, atât de ordin personal cât şi social.

Este bine cunoscută deasemenea, încercarea subiecţilor de a corecta multe trăsături personale, având tendinţa de a crea cercetătorilor operatori de anchetă, o părere cât mai bună despre ei. Această tendinţă se manifestă de cele mai multe ori inconştient şi spontan, subiectul intervievat considerându-se sincer, obiectiv şi de bună credinţă.

Alteori se manifestă atitudini de respingere din partea subiecţilor, a anchetei aceştia nedorind să colaboreze, răspunsurile la întrebări, fiind formale, uneori chiar, denaturând faptele sau evenimentele, fără ca cercetătorul să depisteze cazul şi să anuleze răspunsurile respective. Din cele relatate mai înainte, reies câteva din multiplele elemente, de care trebuie să ţinem seama, atunci când uzităm în cercetare de metodele de anchetă.

Cu alte cuvinte, trebuie să acordăm relatărilor verbale culese de la subiecţi, creditul pe care îl merită. Scopul anchetelor şi sistematizarea lor Folosirea metodelor de anchetă de către cercetătorii domeniului culturii fizice şi educaţiei fizice şi sportului, este determinată în principal, de caracteristicile diversificate şi complexe ale domeniului.

Se face apel, din partea cercetătorului, la interviu sau chestionar, pentru înţelegerea unor factori subiectivi, neelucidaţi, prin alte metode şi tehnici de cercetare. Prin aplicarea metodelor de anchetă în cercetările din domeniul pierderea în greutate stack gnc şi educaţiei fizice şi sportului, pe lângă întrebări de anchetă în greutate opiniei, motivelor, atitudinii, obiceiurilor, individuale, se prospectează şi alte aspecte ale faptelor de comportament şi conştiinţă ale omului.

Cercetătorul are la îndemână şi studierea relatărilor verbale ale subiectului, impresiile, gândurile, emoţiile, cunoscând astfel, atât măsura în care aceasta a recepţionat indicaţiile primite, cât şi gradul de mobilizare şi cointeresare din timpul activităţii desfăşurate.

Metodele de anchetă oferă cercetătorului anumite explicaţii referitoare la mecanismele de formare a opiniilor şi îl ajută pe acesta să întrevadă comportamentul oamenilor, în situaţii diferite.

Domeniul cel mai căutat de întrebări de anchetă în greutate de anchetă este cel psihiologic, pentru studierea personalităţii trăsăturii de caracter, interese, studierea locului liderului în colectivitate. În acest domeniu, trebuie remarcat în special, atenţia ce se acordă fidelităţii şi veridicităţii chestionarului, precum şi condiţiilor metodologice de alcătuire şi aplicare a lor.

Posibilităţile de cuprindere ale metodelor de anchetă, precum şi limitele acestora sunt foarte întinse. Acestea se pot adresa atât numai câtorva cazuri, cât şi unui număr impresionant de cazuri întregii populaţii şcolare spre exemplu. Acest fapt, nu înseamnă însă o deplină libertate a cercetătorului, el este obligat să-şi stabilească eşantionul de studiu, în raport cu tema şi scopul prestabilit, care trebuie să fie reprezentativ şi să corespundă cerinţelor colectivităţii.

Din punct de vedere al stabilirii metodologiei utilizării anchetelor, le putem sistematiza în: poştale a chestionare directe formale b interviuri cea mai ieftină modalitate de a pierde în greutate rapid Chestionarele poştale prin corespondeţă sunt considerate cele mai uşor de realizat, din punctul de vedere al administrării, dar cu eficienţă foarte redusă.

Avantajele pooping alot vă ajută să pierdeți în greutate în faptul că nu necesită operatori numeroşi, se obţin de regulă multe informaţii, răspunsurile date de subiecţi sunt redate după o meditaţie prealabilă. Acest gen de chestionare sunt completate fie individual, fie în familie sau alte colectivităţi. Dezavantajele acestor genuri de chestionare sunt însă numeroase şi nu neglijabile, printre care amintim: - Chestionarele poştale nu pot avea decât întrebări simple, uşor de formulat şi uşor de înţeles, acestea neputând fi parafrazate şi explicate.

Din experienţa instituţiilor specializate, în diferite sondaje ale opiniei publice, se constată în procent mare de non-răspunsuri, cu toate eforturile depuse pentru reducerea lor garantarea discreţiei, timbrarea plicului de răspuns, numărul de întrebări simple şi ne numeroase etc.

În acest context putem aminti metoda Delphi, care este în principal o metodă ce foloseşte experţi într-un domeniu şi cărora li se cere să-şi exprime părerile în privinţa unei problematici de cercetat.

METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE

Odată cu prima prelucrare a răspunsurilor primite, cercetătorul operator, trimite din nou experţilor constatările răspunsurilor, aceştia la rândul lor, pe baza constatărilor cercetătorului operator, trebuie să formuleze alte răspunsuri corectate.

Ancheta poate continua până se realizează un consens al subiecţilor chestionaţi. Chestionarele directe, se aplică de către cercetător subiecţilor, individual sau în grup, având posibilitatea de a face observaţii asupra acestora în timpul formulării răspunsurilor. Acest chestionar se realizează sub control în timp limitat sau nelimitat, şi în general este dinainte tipărit. Există posibilitatea ca subiectul chestionat să nu fie prezent, înaintea operatorului, atunci se utilizează: - chestionarul prin telefon; - chestionar completat după întrevederea cu operatorul; - chestionar completat de către cercetător.

Indiferent de felul chestionarului, cercetătorul, trebuie să aibe un ghid de conversaţie, după pierdere în greutate sucursala de măsline desfăşoară interviul. Interviul convorbirea este reprezentat de cele mai multe ori de către chestionarul direct.

Întrebările formulate se pun de obicei de către operator. În funcţie de ordinul, întrebări de anchetă în greutate şi tehnica formulării întrebărilor şi înregistrării răspunsurilor interviurile, sunt sau nu exacte şi precise, controlate sau standardizate, formale sau neformale.

Ariton Alexandra Prof. Problema decizională Obiectivele cercetării Metoda cercetării

Interviul formal este acela în care, întrebările primesc răspunsuri înregistrate, în formă standardizată. Acest gen de interviu se mai numeşte şi standardizat, extensiv, sau global.

 1. T6 arzătorul de grăsime ilegal
 2. Supliment pentru a ajuta la pierderea grăsimilor
 3. Raportul macro pentru pierderea grăsimii
 4. Hmr efecte secundare

Interviul neformal se regăseşte în metodele anchetei sub forma mai multor variante: - interviu ghidat; - interviu conversaţie; - interviu nedirecţionat. Aceste genuri de interviu, permit schimbarea ordinei întrebărilor, precum şi formularea sau adăugarea altor întrebări, în timpul anchetei.

întrebări de anchetă în greutate super shapel shapewear

Prin aplicarea metodelor de anchetă, cercetătorul poate obţine mai multe date printre care enumerăm: a - date obiective, care pot fi verificate şi de alte persoane cum ar fi: vârsta, ocupaţia, veniturile, starea civilă, anul începerii activităţii sportive, etc. O parte dintre datele subiective, se pot verifica prin metode obiective, dar altele rămân a fi apreciate, în raport de modul în care răspunde subiectul. Aceste date, se referă la comportamentul general al subiectului, ataşamentul sau neataşamentul, privind stabilirea unor obişnuinţe de viaţă întrebări de anchetă în greutate, regim alimentar, participare la antrenament şi competiţie, etc.

În cadrul metodelor de anchetă, trebuie avut în vedere şi chestionarul cu caracter anamnestic folosit în special în psihologie, sau a chestionarului sociometric folosit cu preponderenţă în domeniul psihosociologic, care stabileşte relaţiile preferenţiale ale membrilor grupurilor. Folosirea chestionarelor cu caracter anamnestic şi cu caracter sociometric se adapteză în condiţii optime şi în cercetarea domeniului de cultură fizică şi sport, în vederea stabilirii antecedentelor individului, precum şi studierea legăturilor dintre membrii unei echipe, de adeziune, de eliminare sau de izolare a unora dintre aceşti membrii, dintr-o anumită colectivitate.

Etapizarea, realizarea şi prelucrarea rezultatelor anchetelor Pentru ca rezultatele anchetelor să conducă la îmbunătăţirea cunoaşterii lumii materiale şi ideatice, metodologii cuprinşi în cercetarea fenomenelor activităţii omului în mişcare, dar şi în alte domenii, acordă o însemnătate deosebită organizării cercetării, prin metodele de anchetă, etapizând riguros elementele acesteia, care după M.

Epuran şi completate de noi, sunt următoarele: 1. O importanţă majoră, în aplicarea metodelor de anchetă, trebuie să se acorde alcătuirii chestionarului a ghidului de interviu.

Bine ați venit la Scribd!

Aceasta presupune o precizare clară a obiectivelor cercetării şi prezentarea acestora, sub formă de indicatori bine stabiliţi şi formulaţi anterior. Stabilirea conţinutului chestionarului se poate face prin raţionament deductiv şi imaginativ, dar şi prin discuţia de grup, dezbatere realizată între mai mulţi specialişti de formaţiuni diferitecare oferă cercetătorului date suplimentare, privind fenomenul sau aspectul anchetat.

Odată cu formularea întrebărilor, cercetătorul va stabili întrebări de anchetă în greutate ce formă doreşte să obţină răspunsurile, având în vedere şi posibilitatea prelucrării acestora, precum şi tehnicile de analiză, evaluarea răspunsurilor şi a rezultatelor din punct de vedere valoric şi cantitativ.

 • Pierderea în greutate din cauza disfagiei
 • Pierderea în greutate de 6 cm

Având în vedere toate aceste condiţii, chestionarele pot fi închise, care prevăd răspunsuri fixe da sau nualternative, în care răspunsul se realizează la alegere, din mai multe posibile şi deschise, în care se lasă libertatea celui chestionat să răspundă, ex.

Fiecare dintre fenomenele chestionarelor prezintă avantaje şi dezavantaje, alegerea unuia sau altuia, depinzând de factori diferiţi sau de natura problemei pe care o studiem. Pentru cei chestionaţi, preferinţa întrebărilor sunt cele care dau răspunsul "da" sau "nu" chestionar închis.

Din punctul de vedere al cercetătorului, răspunsurile alternative sunt de la început codificate, în timp ce pentru chestionarele deschise acesta urmează să realizeze codificarea în urma analizei răspunsurilor în vederea stabilirii şi evaluării din punct de vedere cantitativ şi calitativ a răspunsurilor. Redactarea întrebărilor trebuie să aibe în vedere mai multe recomandări printre care amintim: - să conţină o singură interpretare; - întrebările să fie relativ scurte şi precise; - conţinutul întrebărilor să fie neutru; - să nu sugereze dinainte răspunsul; - să fie confidenţiale; - să păstreze secretul analizei şi interpretării; - întrebările să fie cuprinzătoare; - pentru sondarea motivaţiei, întrebările trebuie să se adreseze indirect.

Chestionarul din punct de vedere tehnic, va fi redactat pe o singură faţă de coală şi va purta toate datele de identificare: - titlul chestionarului codificat; - data realizării chestionarului; - ora începerii şi ora terminării chestionarului; - locul aplicării chestinarului; - date personale despre eşantion sau subiectul supus chestionarului numele, vârsta, clasa, sex, talia, greutatea, etc.

Anchetatorul trebuie să aibe în vedere şi operaţiile ulterioare, când va ţine seama, de cerinţele codificării răspunsurilor, în vederea prelucrării şi analizei acestora. Interviul este o altă metodă a anchetei, în care pregătirea lui nu diferă de cea a chestionarului, decât în ceea ce privesc detaliile redactării formularului şi a pregătirii operatorului care efectuează interviul.

O întrebări de anchetă în greutate metodă, a acestui gen de investigare, este ancheta pilot care se realizează după principiul "încercare şi eroare", pe un eşantion numeric redus şi care nu este acelaşi din cercetarea de bază. Acest mod de anchetare reprezintă o repetiţie generală, care verifică atât condiţiile se eşantionare, cât şi caracterul adecvat al întrebărilor sau eficienţa aplicării chestionarului.

Partea a II sabina

Redactarea chestionarului, trebuie realizat în vederea cuprinderii celor mai reprezentative aspecte ale fenomenului anchetat, iar chiar de la începutul alcătuirii lui, operatorul este obligat să înţeleagă faptul că, un bun chestionar nu se poate alcătui chiar de la prima redactare. Pentru a ajunge la o formă definitivă, se trece printr-o serie de corectări şi verificări, ultima constituind-o ancheta pilot.

Prelucrarea rezultatelor obţinute cu ajutorul chestionarelor se realizează în conformitate cu obiectivul urmărit, operatorul fiind obligat de a crea o atmosferă destinsă şi de încredere din partea subiectului. Începerea interviului chestionaruluise va caracteriza prin întrebări, cu caracter general, lăsând subiectului o posibilitate sporită de răspuns. Operatorul, va orienta discuţia spre o anumită temă, direcţie, dar nu va face aprecieri asupra răspunsurilor.

întrebări de anchetă în greutate top 5 mituri de pierdere în greutate

O atenţie deosebită se va acorda celui intervievat, care va fi abordat, după prezentarea în prealabil a scopului urmărit şi după ce acesta îşi va da acordul participării Locul de desfăşurare al interviului, este bine să se aleagă a fi cel de la locul desfăşurării activităţii în timpul antrenamentului, după concurs, etc.

Abordarea unei astfel de anchete, cere din partea operatorului, o mare încordare a atenţiei şi a gândirii, iar în caz de oboseală este indicată întreruperea convorbirii şi continuarea ei ulterior, fapt ce va stimula subiectul, în continuare. Prelucrarea datelor obţinute prin metodele de anchetă, cere o muncă de mare dificultate şi durată, dacă aceasta nu se efectuează cu aparatură electronică, numărul de operaţii constând în: verificarea răspunsurilor, codificarea, clasificarea, centralizarea tabelară şi analiza.

Prezentarea rezultatelor unei anchete trebuie să ţină seama de anumite recomandări practice, ale oficiilor de statistică, privind întocmirea întrebări de anchetă în greutate de anchetă selectivă, care în domeniul activităţii omului în mişcare, au o aplicaţie selectivă după cum urmează: 1.

Olvassa el is